Sekiranya anda mengalami gejala COVID-19 dan merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19 atau jika tinggal / pernah berada di kawasan penularan COVID-19 yang telah dikenal pasti, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan anda.

Rawatan awal dapat mengurangkan risiko penyakit menjadi lebih kritikal.

No photo description available.
WhatsApp chat