PARKINSON

PARKINSON

Pengenalan Penyakit Parkinson adalah satu penyakit saraf yang boleh berlaku di kalangan warga emas. Definasi: Ia disebabkan oleh kerosakkan sel otak yang mengakibatkan pengurangan sejenis bahan kimia yang dipanggil dopamin. Epidemologi: Kadar kejadian...
WhatsApp chat