Sekiranya anda mengalami gejala COVID-19 dan merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19 atau jika tinggal / pernah berada di kawasan penularan COVID-19 yang telah dikenal pasti, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan anda. Rawatan awal dapat...
WhatsApp chat